martes, enero 11, 2011

Arte conceptual de Cráneo Rojo para Capitán América de Joe Johnston / Concept Art of Red Skrull for 'Captain America: The First Johnston' Joe Johnston

Arte conceptual de Cráneo Rojo para Capitán América de Joe Johnston / Concept Art of Red Skrull for 'Captain America: The First Johnston' by Joe Johnston

No hay comentarios: